Mahutid

Valmistame, müüme ja paigaldame reoveemahuteid PE ehkpolüetüleenist suurustega 5m3- 10,0m3

Reoveemahuteid paigaldatakse siis kui ei ole võimalik septikut mingil põhjusel panna.

Mahuti soetamisel tuleks silmas pidada kõige optimaalsemat suurust. Selleks oleks vaja esimesena selgeks teha imuauto paagi maht, mis seda territooriumit haldab.

Lisaks tuleks arvestada veel seda, kui sagedasti mahutit tühjendada soovitakse arvestusega, et ühe elaniku kohta tekib keskmiselt 2.5m3-4m3 reovett kuus. Veel tuleb silmas pidada kruni suurust ja pinnase eripärasid paigaldamises.

Täpse info saamiseks võtke ühendust.

    Polüetüleenmahuti suurused  
    3,0m3   
    5m3  
    7,5m3  
    10,m3   
       
       
       
       

 

OÜ Reovesi ettevõttel on paigalduseks oma tehnika ning pakume ka oma toodetele komplekset paigaldust.

 

Paigalduse hind kokkuleppel.                                                                                                   

                                 

Tööde teostame Pärnu-, Rapla-, Järva-,  Viljandi- ja Saaremaal.             

 

 

Küsi pakkumist!

kontaktTelefon: +372 5306 5322 E-mail: info@reovesi.ee

Tehtud tööd

Töö-12.2017-156 töö2-076 pilt 101 pilt 141 pilt 427 pilt 427